Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) Nedir?

Türkiye Ticaret Merkezleri projesi, Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak ve hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşma noktasında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin öncülüğünde başlatılmış bir projedir.

Türkiye Ticaret Merkezleri, sektörlerden gelen talepler doğrultusunda katılımcı ihracatçılara dünya çapında istedikleri lokasyonda mağaza/ofis/depo/showroom ve tanıtım desteği sağlayan ve hukuki, mali ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu merkezlerdir. Proje kapsamında TTM'lerin  kira, tefrişat ve tanıtım harcamaları desteklenmektedir. Destek oranı, Ticaret Bakanlığımızca belirlenen Hedef ve Öncelikli ülkelerde %75, diğer ülkelerde %60 olmaktadır.

Türkiye Ticaret Merkezleri  ofis ve showroom alanlarıyla ülkemizin, ihracatçı firmalarımızın ve Türk ürünlerinin tanıtım üssü, depo/antrepo hizmetleri ile lojistik merkezi ve aktif hukuki ve mali danışmanlık birimi olarak önemli görevler icra ederek, yeni ve süreklilik arz eden bir yapıdır. Böylelikle ülkemizden yurtdışı pazarlarda yılın sadece belli dönemlerinde gerçekleşen fuarlara katılan firmalar, yıl boyunca sürekli fuar merkezi mantığında işleyen Türkiye Ticaret Merkezleri vasıtasıyla ürünlerini sergileme imkanı bulmaktadırlar.

Ayrıca Türkiye Ticaret Merkezleri bu destek mekanizması ile yurtdışında tek başına birim açma imkanına sahip olmayan şirketlerimize sunulan ofis/depo/shoowroom alanlarıyla ihracatçılarımızın yurtdışı pazarlarına girişine yardımcı olarak bürokrasi, yüksek maliyetler, güvenlik sorunları vb. nedenlerle pazara girişin zor olduğu noktalara ulaşma imkanı sağlanan bir inkübasyon görevi görmektedir. Böylelikle bilhassa yurtdışı pazarlara açılmakta zorluk çeken orta ve küçük ölçekli firmaların da uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştırılmaktadır.